به‌رغم ادعای نمایندگان کارگران مبنی بر اینکه در هفته‌های گذشته پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شده، معاون وزیر کار اعلام کرد که پیشنهادی برای افزایش حق مسکن کارگران نداریم. به گزارش تسنیم، علی‌حسین رعیتی‌فرد درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: این موضوع در شورای عالی کار باید مطرح و از سوی این شورا پیشنهاد شود. پس از پیشنهاد به هیأت دولت رفته و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این پیشنهاد از سوی شورای عالی کار به هیأت دولت شده، گفت: خیر. شورای عالی کار در این خصوص پیشنهادی ارائه نکرده است.