رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر حفظ امنیت شغلی کارگران گفت: نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها باید به سمت تولید هدایت شوند و بانک‌ها بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار دهند. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و صدور دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت می‌گذرد ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود. وی اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.