یک فعال کارگری گفت: هر سال وعده‌هایی در هفته کارگر به کارگران داده می‌شود اما این وعده‌ها در طول سال به دست فراموشی سپرده می‌شود. به طور مثال وعده برقراری امنیت شغلی هنوز محقق نشده و اظهارنظرهایی که از وزارت کار بیرون می‌آید، نشان می‌دهد برنامه دقیقی برای امنیت شغلی کارگران وجود ندارد. عیدعلی کریمی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: مطالبات صنفی کارگران باید در هفته کارگر به گوش مسئولان برسد و برای آن برنامه‌ریزی دقیق کنند، نه اینکه با وعده و وعیدهای مختلف این هفته را سر کنند و بعد هم همه را فراموش کنند. کریمی بیان کرد: جهش تولید با حمایت از کارگران محقق می‌شود. با عقب‌ماندگی دستمزد از تورم، کارگران دیگر تمایلی به کار در مراکز تولیدی ندارند و به سمت بخش خدماتی و دلالی می‌روند. جهش تولید با دستان توانمند کارگران باید اتفاق بیفتد.