به گفته کارگران شهرداری یاسوج که بیشترشان در بخش‌های خدماتی به عنوان پاکبان مشغول کارند، آنها بین ۵ تا ۸ ماه معوقات مزدی طلبکارند به همین دلیل از مسئولان درخواست دارند حداقل بخشی از مطالبات عقب‌افتاده آنها را بپردازند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: مسئولان استانی از وضعیت معیشتی و بی‌پولی کارگران شهرداری یاسوج باخبرند اما پیگیر موضوع نمی‌شوند. کارگران با بیان اینکه از مدیریت شهر در مقام کارفرمای اصلی درخواست داریم چاره‌ای برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد نیروی کار شهرداری بیاندیشد، گفتند: یکی دیگر از چالش‌های کارگران خدماتی شهرداری یاسوج لحاظ نشدن حق بیمه آنان در مشاغل سخت و زیان‌آور است که متاسفانه به‌رغم قرار گرفتن مشاغل خدماتی شهرداری در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور، از قرار معلوم کارفرما تعهدی درخصوص پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافی کارگران ندارد. با این حال «کیوان آشنا» شهردار یاسوج با تکذیب ادعای کارگران، میزان طلب کارگران خدماتی شهرداری یاسوج را سه ماه عنوان کرد که مربوط به گذشته است. به گفته وی، تصمیم‌گیری در ارتباط با پرداخت هزینه سختی کار کارگران خدماتی شهرداری نیز چون همگی طرف قرارداد با شرکت پیمانکاری هستند، باید از سوی تامین اجتماعی و پیمانکاران مربوطه صورت بگیرد.