مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می‌شود، گفت: مابه‌التفاوت فروردین در خرداد ماه به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد. هاشم موسوی در گفت‌وگو با مهر افزود: هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به صورت دقیق و قطعی معلوم نشده و این افزایش متفاوت از روال پرداختی بازنشستگان دولتی و صندوق بازنشستگی است.