جمعی از بازنشستگان شوش و هفت‌تپه روز گذشته (۲۶ فروردین ماه) مقابل اداره تامین اجتماعی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: به مستمری پایین‌تر از خط فقر، عیدی ناچیز و بی‌توجهی به موضوع اجرای کامل متناسب‌سازی بازنشستگان معترضیم. در عین حال، از مدیران بخش درمان تامین اجتماعی برای چندمین درخواست کردیم بیمارستان ملکی تامین اجتماعی در شوش تاسیس شود و درمانگاه فعلی نیز به پلی‌کلینیک ارتقا یابد.