برنامه رسمی شدن دست‌فروشی به سال آینده موکول شد. به گزارش اکوایران، هنوز در درگاه ملی مجوزها فیلد قطعی برای دست‌فروشان تعریف نشده است. در واقع تاکنون چند نمونه مجوز در قالب درگاه ملی مجوز برای دست‌فروشان صادر شده و پس از انجام کار پایلوت، دست‌فروشان می‌توانند از این درگاه مجوز رسمی دریافت کنند. در ضمن سامانه‌ دیگری که دست‌فروشان بر مبنای آن می‌توانند از محل استقرار خود مطلع شوند نیز کامل نشده است.