سخنگوی دولت با اعلام منتفی شدن واگذاری پرسپولیس به صندوق‌های بازنشستگی از مذاکرات اولیه با دو بانک غیردولتی در این خصوص خبر داد. به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی با اعلام خبر منتفی شدن واگذاری پرسپولیس به صندوق‌های بازنشستگی گفت: پیشنهادی از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیات وزیران ارائه شد که برای تسریع در حل این مساله مجوزی هیات وزیران بدهد و به عنوان تسویه بخشی از دیون به تامین اجتماعی هیات وزیران بپذیرد که به جای واگذاری و فروش به عنوان تسویه دیون یکی از آنها به تامین اجتماعی واگذار شود تا مشکل حقوقی دو باشگاه به خاطر مالک واحد داشتن برطرف شود و با این راهکار مشکل دو باشگاه برطرف می‌شد. بعد هم بنا بود تامین اجتماعی دینی که از دولت گرفته را به شرکت‌هایی که خودش دارد واگذار کند که سودده هستند و توان اقتصادی مناسبی هم دارند. سخنگوی دولت گفت: هیات واگذاری تشکیل جلسه داد و جوانب را بررسی کرد و به جمع‌بندی نرسید یعنی به این نتیجه رسید که از این مجوز استفاده نکند. دلیل اصلی هم این بود که گزینه‌های دیگری در این فاصله با پیگیری‌هایی که متولیان مربوطه در مجموعه‌های دولت داشتند از مجموعه بانک‌های غیردولتی پیدا شدند.