شماری از پرستاران بوشهر در اعتراض به وضعیت نامناسب شغلی و معیشتی دیروز تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران خواسته‌های اصلی خود را «اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری، اجرای صحیح قانون بهره‌وری، برقراری فوق‌العاده خاص برای کادر درمان و حذف اضافه‌کار اجباری» عنوان کردند. روز شنبه نیز جمعی از پرستاران یزد و شیراز با همین خواسته‌ها، تجمع صنفی ترتیب دادند و خواستار پاسخگویی وزارت بهداشت شدند.