جمعی از پرستاران و کادر درمان بیمارستانی در کهنوج با امضای یک طومار، به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران در طومار امضا شده، از عدم دریافت مزایای مزدی و معوقات خود انتقاد کردند و اعلام کردند با شرایط فعلی، ادامه کار خدمت‌رسانی به بیماران ممکن نیست. پرستاران کهنوج از دانشگاه علوم پزشکی جیرفت درخواست کردند هرچه زودتر مزایای مزدی آنها واریز شود.