شماری از بازنشستگان مخابرات ایران روز دوشنبه (۱۴ اسفند ماه) به روال هفته‌های گذشته در تهران، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه و دیگر استان‌ها تجمع اعتراضی برپا کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان در اعتراض به بی‌توجهی مدیران مخابرات به اجرای آیین‌نامه ۸۹، به‌روز نشدن کمک هزینه‌های رفاهی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، مشکلات بیمه تکمیلی و عدم پرداخت مطالبات سال‌های گذشته به نرخ روز تجمع کردند.