کارگران پیمانکاری پتروشیمی چوار ایلام در انتظار ابلاغ و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. به گزارش ایلنا و به گفته این کارگران، مدیران این پتروشیمی پیشتر وعده داده بودند که طرح طبقه‌بندی برای چند صد کارگر پیمانکاری تا پایان سال تدوین و اجرایی می‌شود. کارگران پتروشیمی چوار ایلام می‌گویند: نزدیک دو سال است در انتظار ترمیم مزد در اثر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستیم. امیدواریم این بار به وعده‌ها عمل کنند و قبل از پایان سال احکام حقوقی جدید کارگران صادر شود. آنها تاکید کردند: تنها راه برای بهبود معیشت کارگران، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به عنوان تکلیف مسلم قانون است. زندگی با حقوق حداقلی و ساده ممکن نیست.