رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان وام بازنشستگان از ۱۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. وام اشاره شده با کارمزد ۴ درصد و بدون سود به بازنشستگان پرداخت می‌شود. به گزارش تسنیم، علی دهقان‌کیا در ارتباط با نحوه ثبت‌نام و دریافت وام بازنشستگان گفت: بازنشستگان می‌توانند با مراجعه به سایت کانون‌های بازنشستگی در هر استان، اقدام به ثبت‌نام و در ادامه نسبت به دریافت وام اشاره شده اقدام کنند. وی در ارتباط با افزایش وام بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: این موضوع در هیأت مدیره تامین اجتماعی مطرح شده و به احتمال زیاد وام بازنشستگان در سال آینده افزایش پیدا می‌کند. پیش‌بینی‌ می‌شود وام بازنشستگان تامین اجتماعی از ۲۰ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.