فوق‌العاده خاص مصوب مجلس برای کارمندان دولت به تصویب شورای نگهبان نرسید. به گزارش توسعه ایرانی، شورای نگهبان، بند الحاقی برقراری فوق‌العاده خاص تمام کارکنان دولت را به دلیل مشخص نبودن محل تامین منابع، مغایر با سیاست‌های کلی برنامه هفتم اعلام کرد لذا این مصوبه مجلس تایید نشد. به این ترتیب، ۳ هزار امتیاز مصوب مجلس برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، از ابتدای سال بعد اجرایی نمی‌شود.