کارگران پیمانکاری راه‌آهن شمال از مدیریت شرکت تراورس درخواست کردند مابقی عیدی و سایر معوقات کارگران را بپردازد. یکی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفت: بابت مطالبات عرفی و مناسبتی سال جاری طلبکاریم. با توجه به مخارج سنگین سال نو از راه‌آهن می‌خواهیم قبل از پایان سال، بدهی معوقه خود به همراه ۳۰درصد باقیمانده عیدی و پاداش کارگران را پرداخت کند. به گفته وی، هم اکنون بیش از هفت هزار کارگر نگهداری در خطوط ریلی سراسر کشور تحت مسئولیت شرکت تراورس مشغول کار هستند. کارگران همواره در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند. براساس گفته این کارگر؛ برخی کارفرمایان شرکت‌های پیمانکاری راه‌آهن، پرداخت عیدی کارگران خود را به روزهای پایانی سال و حتی شب عید موکول می‌کنند که در این صورت کارگران با توجه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها توان خرید را از دست می‌دهند.