شماری از کارگران شرکت فلات‌قاره شاغل در جزیره لاوان می‌گویند که روز جمعه (۱۱ اسفند ماه) مجددا و در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته‌های قانونی خود، تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند. به گزارش ایلنا، این کارگران مهم‌ترین خواسته‌های خود را حذف سقف حقوق، اصلاح کف حقوق، حذف محدودیت بر حق سنوات، اجرای کامل ماده 10 قانون نفت، پرداخت بک‌پی ماده 10، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و توقف دست‌اندازی به صندوق بازنشستگی نفت عنوان کردند. آنها افزودند: در ماه‌های اخیر بارها اعتراض کرده‌ایم اما گویا گوش شنوایی در وزارت نفت برای شنیدن خواسته‌های ما نیست.