بررسی‌ها نشان می‌دهد استان کرمان به‌رغم اینکه بیشترین کاهش را در نسبت زنان شاغل بخش کشاورزی تجربه کرده، همچنان بالاترین سهم شاغلین زن در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

به گزارش اکوایران و براساس آمارها سهم شاغلین زن بخش کشاورزی از کل شاغلان زن در استان کرمان حدود 43.5درصد در انتهای پاییز سال جاری ثبت شده است. در مقام دوم و سوم نیز استان‌های کرمانشاه و خراسان شمالی قرار دارند که به ترتیب 37 و 36.5درصد از شاغلان آنها در بخش کشاورزی فعال بوده‌اند. در مقابل استان‌های البرز، مرکزی و تهران سه استانی هستند که کمتر از یک درصد زنان شاغل آنها به کشاورزی مشغول هستند.

علاوه بر این موضوع، مشاهده می‌شود استان خراسان جنوبی، اردبیل و زنجان هرکدام با 8درصد افزایش در مقایسه با پاییز 1401 در نسبت زنان شاغل در بخش کشاورزی خود مواجه بوده‌اند که معادل بیشترین میزان افزایش در مقایسه با سایر استان‌هاست. در مقابل سهم زنان شاغل در بخش کشاورزی در استان‌های کرمان، کرمانشاه و همدان با بیشترین افت در قیاس با پاییز 1401 مواجه بوده است.

طبق این گزارش، سهم زنان شاغل در استان کرمان با 10.5درصد کاهش به 43.5درصد در پاییز سال جاری رسیده است. استان کرمانشاه با افت 5درصدی در نسبت زنان شاغل در بخش کشاورزی، به 37درصد رسیده و در جایگاه دوم از نظر بیشترین سهم زنان در کشاورزی از میان استان‌ها قرار گرفته است. همچنین استان همدان نیز با افت 5درصدی در نسبت مذکور، به سهم حدودا 23درصدی در نسبت زنان شاغل بخش کشاورزی از میان کل شاغلان رسیده است.