پرستاران و کادر درمان شیراز در اعتراض به اضافه‌کار اجباری و وضعیت معیشتی خود دست به تجمع صنفی زدند. به گزارش ایلنا، دیروز (هفتم اسفند)، جمعی از پرستاران و کادر درمان شیراز در اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزدی خود، دست به تجمع صنفی زدند. این پرستاران دلیل تجمع صنفی خود را «اعتراض به تعرفه‌های پایین و غیرواقعی و اضافه‌کار اجباری پرستاری و وعده‌های توخالی مسئولان» عنوان کردند و افزودند: باید پرداختی‌های پرستاران با سمت و سوی عدالت اصلاح شود.