مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اعلام واریز عیدی مستمری‌بگیران صندوق گفت: عیدی سال 1402 با بودجه هزار و 836 میلیارد ریالی پرداخت شد. به گزارش توسعه ایرانی، بیت‌اله برقراری اظهارکرد: از مجموع ۱۹۶هزار و ۷۲۰ مستمری‌بگیری که مشمول عیدی شده‌اند، تعداد ۱۰۲هزار و ۵۹ نفر تحت عنوان مستمری‌بگیر فوتی (بازماندگان بیمه‌شده اصلی)، تعداد ۴۲هزار و ۷۰۸ مستمری‌بگیر بازنشستگی پیش از موعد، ۶۴۱هزار و ۶۶۴ نفر مستمری‌بگیر بازنشستگی سالمندی و ۱۰هزار و ۲۸۹ نفر مستمری بگیر ازکارافتادگی کلی هستند.