چهار مطالبه اصلی بازنشستگان تامین اجتماعی در دیدار با رئیس مجلس مطرح شد. به گزارش ایلنا، در این دیدار «محمد اسدی» رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور، ضمن تشریح مشکلات بازنشستگان، بر حضور نمایندگان بازنشستگان در تمام عرصه‌های تصمیم‌گیری و استفاده مسئولان از مشاوره بازنشستگان تاکید کرد. «علی‌اصغر بیات» دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور نیز بر اجرای درست مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و تعیین مستمری‌ها براساس هزینه‌های زندگی تاکید کرد. در این دیدار همچنین بر خواسته‌ها و مطالبات چهارگانه زیر تاکید شد: متناسب‌سازی حقوق‌ها در سال آینده، پرداخت ۱۷۰ همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳، حفظ استقلال تامین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در این سازمان و بازگشت بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی.