روز یکشنبه (۲۹ بهمن ماه) جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در اهواز مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی فولاد تجمع کرده و خواستار توجه به مطالبات و خواسته‌های خود شدند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان خواستار «اجرای بند یک صورتجلسه ۱۵ مهر ماه هیات مدیره»، «اجرای طرح تکمیلی همسان‌سازی»، «دریافت مطالبات معوقه»، «تضمین اجرای تعهدات درمانی مطابق با آیین‌نامه فولاد» و «اجرای آیین‌نامه و قوانین خاص فولادی و احیای جایگاه آن» و «افزایش حقوق سال 1403» خود براساس نرخ تورم هستند.