گروهی از کارگران خدماتی شهرداری ایلام با تجمع مقابل ساختمان استانداری خواستار رفع مشکلات پرداخت حقوق معوقه خود شدند. به گزارش ایلنا، گروهی از کارگران خدماتی شهرداری ایلام صبح دیروز (۲۹ بهمن ماه) با تجمع مقابل ساختمان استانداری از مسئولان برای رفع مشکلات پرداخت حقوق خود درخواست کمک کردند. یکی از کارگران در همین رابطه گفت: حدود ۴ ماه مطالبات مزدی کارگران پرداخت نشده و روزبه‌روز بر بدهی‌های کارگران شهرداری ایلام افزوده می‌شود. در عین حال راه‌حل مناسبی از سوی مسئولان شهری برای پرداخت مزایای پایان سال مشاهده نمی‌کنیم. کارگران در ادامه تصریح کردند: طی ماه‌های گذشته برای پیگیری مطابات صنفی خود به چند نهاد دولتی و غیردولتی مراجعه کردیم اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.