روز گذشته (۲۴ بهمن) جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق سراسر کشور به تهران آمدند و در اعتراض به افزایش ۲۰درصدی حقوق سال بعد، مقابل شورای نگهبان تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نمایندگان کلاه‌زردها می‌گویند: ما کارگران دولت هستیم و باید دستمزدمان مانند تمام کارگران کشور توسط شورای عالی کار تعیین شود اما دولت امسال برای دومین بار، افزایش حقوق ما را در لایحه بودجه سالانه و مطابق با افزایش حقوق کارمندان دولت تعیین می‌کند که این رویه غیرقانونی‌ست. آنها می‌گویند: سال گذشته نیز با مطالبه‌گری و تجمع مقابل شورای نگهبان، افزایش دستمزد ما از لایحه بودجه حذف شد. امیدواریم امسال نیز شورای نگهبان صدای ما را بشنود