سخنگوی شورای نگهبان گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده و از سوی شورای نگهبان تأیید شد. به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری دیروز افزود: منابع این قانون از محل افزایش یک درصدی مالیات برارزش افزوده درنظر گرفته شده است.