وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰درصد حقوق شاغلان در مجلس تصویب شده که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، صولت مرتضوی افزود: مجلس مصوب کرده حقوق و دستمزد برای کارکنانی که از محل منابع عمومی حقوق و دستمزدشان دریافت می‌کنند یک ۲۰درصد و یک پلکانی هم را برای یک رقمی در ردیف اول و دوم احکام پیش‌بینی کرده است. به گفته وی، در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰درصد دریافتی شاغلان برسند و ما با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰درصد آن ۹۰درصد که بناست که محقق شود در سال آینده (۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود. وی افزود: در حوزه حداقل حقوق و دستمزد کارگران از طرف شرکای اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که برخی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری به مزد منطقه‌ای، مزد بخشی یا پرداخت دستمزد براساس صنایع تفاوت‌های وجود داشته باشد. برخی نیز معتقد است به صورت کلی تعیین شود که هر سه گزینه در کارگروه‌های بررسی می‌شود تا در وقت مناسب با مشارکت شرکای اجتماعی به وحدت‌نظر برسیم و سال آینده حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.