روز گذشته (هفدهم بهمن)، جمعی از بازنشستگان کشوری در یزد و کرمانشاه در اعتراض به وضع معیشتی خود تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان می‌گویند: افزایش 20درصدی حقوق‌ها اصلاً کافی نیست و باید دریافتی بازنشستگان به خط فقر برسد. این بازنشستگان معتقدند با حقوق بازنشستگی حتی 10 روز از ماه هم نمی‌شود زندگی کرد.