در میان 31 استان کشور، سیستان و بلوچستانی‌ها بیشترین نرخ بیکاری مردان را در پاییز امسال داشته‌اند. در مقابل کمترین نرخ بیکاری مردان در سومین فصل امسال به نام استان مازندران به ثبت رسیده است.

به گزارش اکوایران، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود، نرخ بیکاری کل کشور را منتشر کرده که براساس این گزارش، نرخ بیکاری کل کشور در پاییز امسال به 7.6درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با پاییز سال گذشته کاهش 0.6درصدی داشته است. شواهد نشان می‌دهد این نرخ در میان مردان کل کشور کمتر از زنان بوده و در پاییز امسال نرخ بیکاری مردان به 6.2درصد رسیده است. این رقم نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل 0.8درصد کاهش یافته است.

باید توجه داشت که نرخ بیکاری مردان در استان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است. داده‌‌های ارائه شده توسط مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از میان 31 استان کشور، بیشترین نرخ بیکاری را استان سیستان و بلوچستان به خود اختصاص داده است. به بیان دقیق‌تر نرخ بیکاری مردان در پاییز امسال در استان سیستان و بلوچستان 12.3درصد بوده که بدان معناست که در این بازه زمانی از هر 100 مرد فعال در استان سیستان و بلوچستان بالغ بر 12 نفر بیکار بوده‌اند.

پس از سیستانی‌ها، مردان هرمزگانی با نرخ بیکاری 10.4درصدی در رده دوم قرار گرفته‌اند. کرمانشاه نیز با ثبت نرخ بیکاری 9.6درصدی برای مردان، سومین استان دارای بیشترین نرخ بیکاری مردان در کل کشور بوده است.

به صورت کلی طی پاییز امسال نرخ بیکاری آقایان در 16 استان بالاتر از میانگین نرخ بیکاری آنها در کل کشور بوده و در سومین فصل امسال، در نیمی از استان‌های کشور حداقل از هر 100 مرد فعال، 7 نفر بیکار مانده‌اند.

در مقابل پایین‌ترین نرخ بیکاری ثبت شده در جامعه مردان طی پاییز امسال 2.7درصد بوده که به مردان مازندرانی تعلق گرفته است. در یزد نیز از هر 100 مرد فعال، 3 نفر بیکار بوده‌اند. ایلامی‌ها نیز با ثبت نرخ بیکاری 3.4درصدی در سومین جایگاه کمترین مردان بیکار در میان کل استان‌های کشور طی پاییز امسال قرار گرفته‌اند.