شماری از کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز پارس جنوبی روز شنبه (۱۴ بهمن ماه) مقابل پالایشگاه‌های مجمتمع گاز تجمع کردند و کارگران برخی از این پالایشگاه‌ها به نشانه اعتراض دست از کار کشیدند. به گزارش ایلنا، این پنجمین تجمع کارگران به روال هفته‌های گذشته است. بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان استیجاری ازجمله مهم‌ترین مطالبات این کارگران است. پیشتر مسئولان وعده‌هایی در جهت حل مشکلِ کارگران داده بودند اما این وعده‌ها هنوز محقق  

نشده است.