تعدادی از کارگران شاغل در خطوط تولیدی کارخانه بستنی اطمینان با برگزاری یک تجمع، به پایین بودن حقوق دریافتی و تامین نبودن معاش خانوادهایشان اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: با حقوق مصوب شورای عالی کار از پس مخارج زندگی برنمی‌آییم. ما تنها خواهان توجه مسئولان به وضعیت معیشتی خود هستیم چراکه مبلغی که به عنوان حقوق هر ماه دریافت می‌کنیم با توجه به افزایش روزانه قیمت اقلام مصرفی و غذایی، ناچیز بوده و جوابگوی زندگی خانواده‌ها نیست.