روز گذشته (دهم بهمن)، شماری از پرستاران دانشگاه‌های علوم پزشکی استان مازندران در اعتراض به وضعیت مزد و شرایط شغلی خود در شهر ساری تجمع کردند. به گزارش ایلنا، این پرستاران می‌گویند که نسبت به تعرفه‌های ناچیز پرداختی و اضافه‌کار اجباری با حق‌الزحمه بیگاری و بسیار کم معترضیم. این پرستاران خواستار اصلاح تعرفه‌ها و سایر مزایای مزدی خود شدند.