شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه شمال یک روز گذشته در مخالفت با عقد قرارداد کار با پیمانکار جدید، تجمع کردند. به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران گفت: کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه شمال یک که سال‌هاست با شرکت تراورس همکاری دارند، از عقد قرارداد با پیمانکار جدید رضایت نداشته و به همین دلیل با حضور در مقابل ساختمان مرکزی راه آهن در عباس‌آباد تهران، خواستار نظارت شرکت راه‌آهن به عنوان کارفرمای مادر بر عملکرد پیمانکار شدند. وی گفت: کارفرمای جدید در حالی اصرار به عقد قرارداد با کارگران دارد که برخی مفاد قرارداد تنظیم شده به ضرر کارگران است که باید اصلاح شود. این کارگر ادامه داد: تراورس در حال واگذاری کامل به راه‌آهن و دولتی شدن است و ما امیدوار به بهبود وضعیت شغلی خود بودیم ولی تغییر مجدد پیمانکار می‌تواند لطمات زیادی به کارگران شاغل و بازنشسته این محور بزند.