نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امروز نتیجه نهایی درباره مزد منطقه‌ای اعلام خواهد شد، گفت: خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم.

به گزارش تسنیم، علیرضا میرغفاری از برگزاری سومین جلسه کمیته مزد در روز دوشنبه (۹ بهمن ماه) خبر داد و گفت: با توجه به سوالات و ابهاماتی که در مزد منطقه‌ای وجود دارد، مقرر شده در این جلسه نتیجه‌گیری نهایی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه‌ای بیشتر از کارفرمایان است، بیان کرد: جلسه قبل با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی درباره شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و... ارائه شد و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن، خواستار اجرای مزد منطقه‌ای شدند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های مرکز آمار به دلیل آنکه به‌روزرسانی نشده بود ایراداتی داشت، گفت: ضمنا نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تامین اجتماعی پاسخ ندادند. 

میرغفاری درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 41 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه ساله توسط شورای عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی که سراسری تعیین می‌شود را تأمین کند بعد با ساختار چانه‌زنی، وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم. 

وی اظهار داشت: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند با مزایا حدود 7میلیون است در حالی‌که هزینه‌های زندگی کارگران بسیار بیشتر است یعنی دستمزد کارگران حدود یک سوم هزینه سبد معیشت است. 

میرغفاری با اشاره به ماده 8 قانون کار گفت: در این ماده آمده که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور نکنند» یعنی برای تغییر مزد ‌ابتدا باید حداقل‌های قانونی تعیین شود، سپس براساس صنایع و مناطق، دستمزد بیشتری پیدا کند.

این فعال کارگری با بیان اینکه تقریباً نمایندگان دستگاه‌های مختلف پذیرفتند که شرایط برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، ادامه داد: نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد. نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تاکید داشتند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح 

فراهم نیست.