نماینده جمعی از اعضای کادر سلامت گفت: طبق مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق برای برقراری فوق‌العاده خاص که در واقع الحاقیه‌ای بر بودجه سال ۱۴۰۳ بود، قرار بود فوق‌العاده خاص برای وزارت کشور براساس فرمول 1.5 برابر حق شغل و شاغل، برای کادر سلامت با ۴ هزار امتیاز و برای سایر دستگاه‌ها با ۳هزار امتیاز برقرار شود. محمدرضا سقائیان‌فرد در گفت‌وگو با ایلنا  ادامه داد: متاسفانه بعد از مطرح شدن این مصوبه و البته مصوبات دیگر مجلس، سازمان برنامه و بودجه‌ در نامه‌ای اعلام کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق برای دولت بار مالی دارد و به مخالفت با آن پرداخت. نهایتا کمیسیون تلفیق با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، به برقراری فوق‌العاده خاص با امتیاز یکسان ۳هزار برای تمام دستگاه‌‌ها رای داد و امتیاز ویژه‌ای که برای کادر سلامت درنظر گرفته بود را کنار گذاشت. سقائیان‌فرد گفت: اگر بناست نگاه عادلانه‌ای به این موضوع داشته باشیم باید سختی کار کادر سلامت و حضورشان در دوره کرونا و سختی‌ها و خطرات و جانفشانی‌های آنها را هم در‌نظر بگیریم، ضمن اینکه قرار بود کادر سلامت به شکل خاص مورد توجه قرار بگیرد. خواسته ما این است که این تفاوت امتیاز که مجلس همان ابتدا در نظر گرفته بود، مجددا دیده شود. وی گفت: نکته دیگر اینکه در مورد کادر سلامت همیشه تعداد زیاد پرسنل سبب شده که این گروه در رفاهیات از کارمندان سایر دستگاه‌ها عقب بمانند. بارها در مورد اضافه‌کار اجباری با حقوق پایین و کارانه‌های ناچیز شنیده‌ایم. به همین دلیل برقراری فوق‌العاده خاص با امتیاز ۴هزار شاید بتواند بخشی از این ناعدالتی در حق این نیروها را جبران کند.