یک کارگر ساختمانی حین کار در شهرک زیباشهر ارومیه بر اثر سقوط از ارتفاع ساختمان دچار حادثه شد و جان باخت. به گزارش ایلنا، این کارگر ساختمانی در زمان وقوع حادثه مشغول کار در ارتفاع بود و ناگهان از داربست سقوط کرد. طبق این گزارش، «مهران شیران» با ۲۲سال سن اهل روستای «زیندشت» از توابع شهرستان سلماس بوده و این حادثه در شمحله زیبا شهر در محدوده غربی شهر ارومیه روی داده است.