روز گذشته شماری از کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز گچساران در اعتراض به وضعیت مزدی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این کارگران که مقابل دفتر مرکزی شرکت جمع شدند، خواهان اجرای صحیح و بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تخصیص بن‌کارت و مزایای مزدی و بهبود دستمزد خود هستند.