یک کارگر در یک کارگاه صنعتی در روستای خاتون‌آباد اصفهان حین جابه‌جایی بار میلگرد با جرثقیل کارگاهی ناگهان با پاره کردن کابل و فروریختن بارهای آن روی سرش، دچار حادثه شد. به گزارش ایلنا، این کارگر حدود ۴۰ساله به علت اصابت جسم سخت روی سر در محل حادثه جان خود را از دست داده است.