کارگران پیمانکاری مجتمع‌های گاز پارس جنوبی روز شنبه (۳۰ دی ماه) برای سومین هفته متوالی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل، تغییر سیستم اقماری نیروهای اداری پشتیبانی به دو- دو یا همان ۱۴ روز کار و ۱۴ روز استراحت و ساماندهی وضعیت رانندگان ازجمله مهم‌ترین مطالبات این کارگران است.