تعدادی از کارگران شاغل در سیمان کنگان در استان بوشهر به‌ عدم همسان‌سازی حقوق‌شان با سایر واحد‌های منطقه پارس جنوبی اعتراض کردند. یک گزارش ایلنا، یکی از این کارگران باسابقه، خواسته خود و همکارانش را افزایش حقوق متناسب با سایر واحدها مطابق با عرف منطقه و بهبود وضعیت شغلی اعلام کرد. وی افزود: هنوز مدیریت شرکت سیمان کنگان که زیرمجموعه شرکت سیمان ساروج بوشهر فعالیت دارد، پاسخی به خواسته صنفی کارگران نداده است. این کارگر افزود: پیشتر از طریق مکاتبه با کارفرما پیگیر خواسته خود شده بودیم اما پاسخی به ما داده نشد.