یک کارگر اخراجی گروه ملی فولاد ایران که سال گذشته رای بازگشت به کار از اداره کار استان خوزستان دریافت کرده بود، در اعتراض به عدم بازگشت به کار خود به شرکت از صبح روز چهارشنبه (دیروز) مقابل ورودی مجموعه گروه ملی فولاد در اهواز تحصن کرد. به گزارش ایلنا، «کریم سیاحی» ازجمله شش کارگری بود که سال گذشته پس از اجتماعات صنفی کارگران این مجموعه اخراج شده بود اما با رای اداره کار استان خوزستان به کار بازگشته بود که با ممانعت مدیران به کار بازنگشت. طبق این گزارش، مدیریت شرکت علت عدم اجازه به بازگشت وی را مخالفت شورای تامین استان خوزستان اعلام کرده است.