یک کارگر در شهرستان تفرش استان مرکزی، هنگام استراحت بر اثر استنشاق گاز سمی در محل سکونت جان خود را از دست داد. به گزارش ایلنا، «فراهانی» فرمانده انتظامی تفرش در این ارتباط گفت: این کارگر ۳۷ساله در محل استراحتگاه خود که یک واحد مسکونی در منطقه روستایی شهرستان تفرش است، دچار حادثه گازگرفتی با منوکسید کربن شد.