جمعی از کارگران اخراجی دارای قرارداد دائم شرکت بهره‌برداری مترو تبریز (رعد) پیگیر بازگشت به کار خود هستند. این درحالی است که این شرکت از سال گذشته به دلیل ایراد فنی واگن‌های متروی درحال بهره‌برداری، فعالیت خود را متوقف و کارگران خود را اعم از قراردادی و رسمی را اخراج کرده است. به گزارش ایلنا، «مصطفی باقری» عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران در رابطه با پرونده این کارگران گفت: کارفرمای شرکت رعد به دلیل فرسودگی واگن‌های قطار و اخطار شرکت رجا، شرکت را تعطیل کرده در صورتی‌که معتقدیم امکان بازسازی واگن‌ها در کشور وجود دارد. وی افزود: ۹۰ نفر از پرسنل قرارداد دائم این مجموعه اخراج شده‌اند. این افراد شکایت خود را به ادارات کار بردند و درحال پیگیری هستند تا حداقل رقمی بابت اخراج خویش از کارفرما بگیرند اما کارفرما با شکایت دو ماه قبل خود به دیوان عدالت اداری، با پیش کشیدن بحث تحریم امید دارد که بتواند رای موردنظر خود را به دست آورده و شرکت را تعطیل کند.