یکی از کارگران معدن زغال‌سنگ طزره می‌گوید: به دنبال وعده مسئولان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی برای پیگیری مطالبات کارگران برای افزایش حقوق، کارگران به اجتماعات صنفی خود خاتمه دادند. به گزارش ایلنا و طبق ادعای این کارگر، روز چهارشنبه مسئولان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی اعلام کردند حداکثر تا ۱۰ روز آینده مطالبات صنفی کارگران برای افزایش حقوق با بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل عملی شود. این کارگر گفت: مطالبات کارگران معدن زغال‌سنگ طزره و سایر معادن زیرمجموعه شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی دو بخش است؛ یکی بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای افزایش حقوق کارگرانی که حداقل‌های مزدی را دریافت می‌کنند و دیگری تامین امنیت شغلی و جانی کارگران با حذف پیمانکاران و برخورد با مقصران حادثه روز ۱۲ شهریور. وی افزود: خواسته ما مشخص شدن وضعیت شغلی و پرداخت مطالبات‌مان است بنابراین با اعتماد به وعده‌های داده شده، به اعتراضات صنفی خود پایان دادیم.