یک فعال صنفی پرستاران از اصلاحات انجام شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس در طرح ساماندهی استخدام دولتی ابراز نگرانی کرد. محمدزاده ضمن انتقاد از شفاف نبودن این اصلاحات به ایلنا گفت: معلوم نیست مشمولان ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه چه کسانی هستند. این ماده به پرداخت مزد و حقوق کارکنان و مدیران دولت اختصاص دارد و در مورد شرکتی‌های نهادهای مختلف سخنی نگفته است. او اضافه کرد: نزدیک به سه سال است که در انتظار تبدیل وضعیت توسط طرح وعده داده شده نمایندگان مجلس هستیم. حالا هم پشت درهای بسته طرح را اصلاح نهایی کرده‌اند و می‌گویند فقط مشمولان ماده ۲۹ شامل تبدیل وضعیت می‌شوند. به گفته وی، در این اصلاحات مشخص نیست چطور قرار است شرکت‌های واسطه حذف شوند و چگونه تبدیل وضعیت‌ها صورت می‌گیرد. او در پایان افزود: به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس خواسته‌اند قبل از پایان کار این مجلس از خود رفع تکلیف کنند و ادعا کنند کار طرح ساماندهی را به سرانجام رساندیم.