رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: همسان‌سازی مورد اشاره در برنامه توسعه هفتم، معطوف به بازنشستگان کشوری و لشگری است و دولت فقط بازنشستگان زیرمجموعه خود را مورد توجه قرار داده است. به گزارش ایلنا، حسن صادقی گفت: در بند «س» تبصره ۶ اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور نیز با افزایش یک درصد به مالیات ارزش‌افزوده، دولت مقرر داشته منابع حاصله که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صرف شود. به این معنا که مقرر است بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی از ابتدای سال جدید در موقع خرید مایحتاج و لوازم مورد نیاز خود یک درصد مالیات ارزش افزوده بیشتر بپردازند ولی منابع حاصله به جیب دولت برود و برای همسان‌سازی بازنشستگان کشوری و لشگری و... هزینه شود. وی گفت: دولت در اصلاحیه لایحه بودجه برای بازپرداخت وام و تسهیلات بانکی، تسویه بدهی‌های خود و... منابع مالیاتی دیده و برای این کار تبصره و ردیف و جدول تعریف کرده اما برای بازپرداخت مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی هیچ ردیفی دیده نشده و این سازمان مورد بی‌مهری قرار گرفته است.