شماری از کارگران معدن زغال‌سنگ طزره در سومین روز از اعتراض صنفی‌شان صبح دیروز (۲۰ دی ماه) با سفر به شاهرود، مقابل ساختمان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تجمع کردند. یکی از این کارگران به ایلنا گفت: در واکنش به بی‌توجهی مدیران به اعتراض کارگران در روزهای گذشته، تصمیم گرفتیم به شاهرود رفته و اعتراض‌مان را به گوش مسئولان برسانیم. این کارگر دلیل اعتراض همکارانش را بلاتکلیفی در موضوع افزایش حقوق اعلام کرد و گفت: کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند. در این معدن حدود 10 سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران نسبت به سایر معادن زغال‌سنگ قابل مقایسه نیست و در سطح پایینی قرار دارد. وی افزود: کارگران معدن زغال‌سنگ طزره به وعده‌های مدیران شرکت البرز شرقی به عنوان کارفرمای اصلی در زمینه بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل تا پایان آذر ماه سال جاری اعتماد کرده بودند اما بعد از گذشت حدود ۹ ماه، این موضوع مورد موافقت مسئولان شرکت قرار نگرفته است.