پرستاران با راه‌اندازی یک کارزار در فضای مجازی و با ارسال نامه‌های اعتراضی به مقامات، نسبت به اضافه‌کار اجباری با دستمزدهای ناچیز اعتراض کردند. برخی از آنها اعلام کرده‌اند حاضر به اضافه‌کار با دستمزدهای ناعادلانه نیستند. به گزارش ایلنا، حق‌الزحمه ساعتی اضافه‌کاری پرستاران بین 12 تا 16 هزار تومان است که پرستاران این ارقام پرداختی را کار سخت به مثابه‌ بیگاری می‌دانند. در عین حال، نظام پرستاری مشهد در نامه‌ای مجدد خطاب به رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره توجه ویژه به مسأله اضافه‌کار اجباری و مبالغ اندک بابت هر ساعت اضافه‌کاری پرستار تذکر داده است. در این نامه عنوان شده که نباید با پرستارانی که تمایل به اضافه‌کار اجباری ندارند، برخوردی صورت گیرد.