کارگران معدن زغال‌سنگ طزره به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای افزایش حقوق اعتراض کردند. به گزارش ایلنا، صبح دیروز (۱۸ دی ماه) شماری از کارگر معادن زغال‌سنگ طزره از زیرمجموعه واحد زغال‌سنگ البرز شرقی به محقق نشدن وعده‌های مدیران برای افزایش حقوق اعتراض کردند. یکی از این کارگران گفت: برخلاف وعده‌ای که مدیران در حضور برخی مسئولان برای افزایش حقوق‌ داده بودند، هنوز پولی به حساب کارگران پرداخت نشده است. وی افزود: مدیران وعده داده بودند همراه با حقوق آذرماه، افزایش حقوق برای همه کارگران اعمال می‌شود اما با دریافت حقوق آذر متوجه شدیم افزایش حقوقی برای کارگران صورت نگرفته است. این کارگر گفت: کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند. در این معدن حدود 10سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران نسبت به سایر معادن زغال‌سنگ قابل مقایسه نیست و در سطح پایینی قرار دارد.