یک فعال کارگری می‌گوید، با لحاظ کردن خط فقر نسبی، حداقل دستمزد برای کلانشهرها باید 25 میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.‌ به گزارش اکوایران، حمید حاج‌اسماعیلی گفت: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم بین 180 کشور رتبه‌ای بهتر از 150 نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد و کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. وی افزود: وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است و رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به‌گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتواند کار کند و زندگی کند، ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتواند نقش‌آفرین باشد.