یک فعال صنفی از آمارهای غیرقابل استناد وزارت کار در مورد آمار مجروحین و فوتی‌های کارگران بر اثر حوادث کار انتقاد کرد. «احسان سهرابی» در گفت‌وگو با ایلنا گفت: وزارت کار و به تبع آن ادارات کار استان‌ها قصد دارند با کاهش عامدانه آمارهای حوزه حوادث کار، مدعی بهبود اوضاعی ایمنی کارگاهی شوند در حالی‌که آمارهای پزشکی قانونی در مورد فوتی‌های حوادث کار همیشه بیش از آمار اعلامی وزارت کار است. این فعال کارگری ساکن استان خراسان رضوی به آمارهای حوادث کار این استان در ۹ ماه اخیر اشاره کرد و گفت: براساس آمار پزشکی قانونی، ۱۰۴ کارگر استان خراسان رضوی در ۹ ابتدای سال بر اثر حادثه کار فوت کرده‌اند. این آمارها به این معناست که هر دو روز و نیم، یک کارگر در استان خراسان رضوی بر اثر حادثه کار جان خود را از دست داده است اما در مقابل، وزارت کار مدعی شده است که ۴۴ کارگر در ۹ ماه ابتدای سال در خراسان رضوی در اثر حادثه کار جان باخته‌اند! به گفته سهرابی، تفاوت میان دو آمار ۶۰ نفر است. این ۶۰ کارگری که در ۹ ماه جان خود را بر اثر فقدان ایمنی در کارگاه‌ها از دست داده‌اند، چرا در آمارهای وزارت کار دیده نمی‌شوند؟! این فعال کارگری در پایان اضافه کرد: سال گذشته نیز میان آمارهای پزشکی قانونی و وزارت کار تفاوت فاحشی وجود داشت. سوال ما این است که چرا وزارت کار فوتی‌های حوادث کار را کمتر از آمار پزشکی قانونی اعلام می‌کند و چرا داده‌های این وزارتخانه دچار کم‌شماری است؟