تعدادی از کارگران رسمی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با اشاره به اینکه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این واحد نیاز به بازنگری دارد، خواستار اجرای درست این طرح برای افزایش میزان حقوق خود شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران با اشاره به اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل در این شرکت سال‌ها پیش تدوین شده و یک بار هم این طرح در اسفند سال ۱۴۰۱ بازنگری شده، افزودند: مطالبه اصلی کارگران این مجموعه تولیدی وکشاورزی، بازنگری درست در طرح طبقه‌بندی مشاغل است چراکه از سال‌ها پیش تاکنون این طرح تغییری نکرده و کارایی ندارد. این کارگران گفتند: در پیگیری مطالبات صنفی خود برای بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، کارگران بارها دست به تجمع صنفی زده‌ایم و تا زمانی که طرح طبقه‌بندی مشاغل به صورت درست بازنگری نشود به پیگیرهای خود ادامه می‌دهیم. طبق اظهارات کارگران، بعد از سال‌ها پیگیری، تقریبا یک سال پیش با مدیران هفت‌تپه به تفاهم رسیدیم که نسبت به بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران بعد از سال‌ها اقدام کند اما در عمل به وظیفه قانونی خود به درستی عمل نکردند و در عین حال در اقدامی خارج از عرف، صدور احکام جدید را منوط به اخذ تعهدنامه کتبی از کارگران کردند که همان زمان با مخالفت کارگران همراه شد. کارگران هفت‌تپه گفتند: ۱۷ مرداد ماه سال جاری در پیگیری‌هایمان از اداره کل کار خوزستان و اداره کار شهرستان شوش، در نهایت مقرر شد مجددا فرایند بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل این بار توسط یک دفتر فنی در استان تهران انجام شود اما تا کنون به دلیل نارضایتی کارفرما و تامین نشدن منابع مالی، هیچ کارشناسی وارد هفت‌تپه نشده و اجرای آن با تعلل همراه شده است.